Näin ohjaat ulkoista syntesoijaa GarageBandilla

Koska Applen GarageBand on perustason musiikkiohjelma, se ei sisällä kaikkia ammattilaisohjelmien ominaisuuksia, joita harrastaja tai vasta-alkaja tarvitsee hieman harvemmin. GarageBandia voi silti käyttää moniin sellaisiinkin tarkoituksiin joihin se ei aluksi tunnu taipuvan, kunhan sitä hieman laajentaa.

Ulkoisten MIDI-syntesoijien ohjaukseen GarageBand ei suoraan pysty, mutta käyttämällä sopivaa Audio Unit -liitännäistä sekin kyllä onnistuu. Konesoitto kertoo nyt miten saat GarageBandin juttelemaan MIDI-syntesoijallesi tai grooveboxillesi.

Tarvitset tässä kuvattua toimintoa jos haluat käyttää MIDI-syntesoijan tai työaseman soundeja GarageBand-kappaleessasi, tai sämplätä soundeja tai looppeja myöhempää käyttöä varten. Jos laitteessasi on vaikkapa sellaiset rumpusoundit, joita GarageBandilla ei pysty toisintamaan, voit hyvin tehdä MIDI-alueita ja toistaa niitä, ja jopa äänittää tulokset suoraan GarageBandiin.

Koska laitteesi todennäköisesti käyttää MIDI-protokollaa perinteisen MIDI-kaapeloinnin välityksellä (pyöreät, viisinapaiset DIN-liittimet), varmista, että laitteesi on kytketty audioboksisi MIDI-liitäntään, ja IN- ja OUT-suunnat ovat oikein. Mikäli MIDI-signaalit tulevat ulos syntesoijastasi USB-liitäntää pitkin, pääset hieman helpommalla ja ilman audioboksia, kunhan syntesoija näkyy Macille MIDI-laitteena.

Audio Unit -liitännäiset laajentavat GarageBandia

Audio Unit on Applen kehittämä ohjelmistotyyppi, jolla voi toteuttaa virtuaali-instrumentteja ja efektejä, ja käyttää niitä sitten sellaisessa sekvensseriohjelmassa, joka osaa toimia Audio Unit -isäntänä. Yleensä Macissä käytettävät sekvensseriohjelmat tukevat sekä Steinbergin VST-liitännäisiä että Audio Uniteja, mutta Audio Unit -teknologia on käytössä vain OS X:ssä (ja iOS:ssä).

GarageBandin kanssa voi käyttää Audio Unit -liitännäisiä, ja yksi sopiva sellainen mahdollistaa ulkoisen syntesoijan ohjaamisen. RetroWaren midiO tarjoaa MIDI-ulostulon GarageBandiin, kun se sijoitetaan ohjelmistoinstrumenttiraidalle. Siitä valitaan haluttu MIDI-portti ja MIDI-kanava, ja tarvittaessa voidaan myös määrittää mikä äänikerta ulkoisesta soittimesta valitaan MIDI-raitaa toistettaessa.

midiO:n uusin versio 1.3 on jo vuodelta 2006, mutta kokeilussa se toimi moitteettomasti GarageBand '11:n ja OS X Mountain Lionin (10.8.4) kanssa.

Asenna midiO ensin

Mikäli olet aiemmin käyttänyt Audio Unit -liitännäisiä johonkin muuhun, kuten uusien syntesoijien tuomiseen GarageBandiin, tiedätkin jo varmasti miten toimia midiO:n suhteen. Jos sen sijaan liitännäiset ovat uusi juttu sinulle, seuraa näitä ohjeita.

Monissa Audio Unit -liitännäisissä on asennusohjelma, joka laittaa tarvittavat tiedostot paikoilleen. Erityisesti kaupalliset liitännäiset, jotka voivat maksaa jopa satoja euroja, panostavat käyttöönoton helppouteen. Vaikka asennusohjelma puuttuisikin, ei Audio Unit -liitännäisen asentaminen käsipelillä ole lainkaan vaikeaa, koska kaikki Audio Unit -liitännäiset asennetaan samalla tavalla, kopioimalla tiedosto oikeaan kansioon.

Lataa ensin midiO RetroWaren kotisivulta. Kun olet ladannut ZIP-paketin ja purkanut sen, sinulla on ReadMe-tiedosto sekä varsinaisen liitännäisen sisältävä tiedosto nimeltä midiO.component. Kopioi se Finderin avulla Macin käynnistyslevyllä olevaan kansioon /Kirjasto/Audio/Plug-ins/Components, jotta se tulee kaikkien tämän Macin käyttäjien saataville. (Jos tiedät mitä teet, ja haluat rajata liitännäisen vain omaan käyttöösi, kopioi tiedosto oman kotihakemistosi vastaavaan kansioon. Englanninkielisessä OS X:ssä ylimmän tason kansio näkyy nimellä /Library. Lisätietoja Applelta.)

Kun midiO.component-tiedosto on paikallaan, käynnistä GarageBand.

Tee projekti ja muokkaa ohjelmistoinstrumenttiraitaa

Tee uusi GarageBand-projekti (Arkisto > Uusi, tai cmd-N), mieluiten yksinkertaisin mahdollinen, jotta siinä ei olisi turhia ylimääräisiä raitoja, jotka on jo valmiiksi asetettu ohjaamaan jotain virtuaali-instrumenttia. "Piano" on sopiva työpohja tähän tarkoitukseen.

Jotta voisit käyttää midiO-liitännäistä, tarvitaan yksi tai useampi ohjelmistoinstrumenttiraita. Niitä käytetään GarageBandissa sekä virtuaali-instrumenttien että ulkoisten MIDI-syntesoijien ohjaukseen. Piano-työpohjassa sellainen jo on, joten pitää vain muuttaa sen asetukset sopiviksi.

Raidan tietojen pitäisi olla näkyvissä GarageBandin ikkunan oikeassa laidassa, mutta jos näin ei ole, osoita info-painiketta (keskimmäinen painike oikean alakulman rivissä). Osoita sitten Grand Piano -kuvan alapuolella olevaa Muokkaa-välilehteä.

Äänigeneraattori-otsakkeen alapuolella on kaksi listaa, äänen tuottava laite ja sen asetus. Ylemmässä listassa lukee "Piano" -- osoita sitä ja valitse midiO listan alaosasta, väliotsikon "Audio Unit -moduulit" alapuolelta. Listojen vasemmalla puolella oleva kuva vaihtuu Audio Unit -logoksi.

[caption id="attachment_163" align="alignnone" width="290"]Ohjelmistoinstrumentin tietoja muuttamalla otetaan
käyttöön
midiO-liitännäinen.{.wp-image-163 width="290" height="538"} Ohjelmistoinstrumentin tietoja muuttamalla otetaan käyttöön midiO-liitännäinen.[/caption]

Osoita kuvaa, ja midiO:n asetusikkuna avautuu. Tästä säädetään haluttu MIDI-portti ("MIDI Destination"), MIDI-kanava ("Channel") ja tarvittaessa myös ulkoisen syntesoijan äänikerta ("Program"). Sulje sitten midiO:n asetusikkuna tuttuun tapaan, eli osoittamalla sen vasemmassa yläkulmassa olevaa punaista pallukkaa.

[caption id="attachment_164" align="alignnone" width="348"]midiO-liitännäisen asetukset määrittävät MIDI-laitteen
ja
-kanavan.{.size-full .wp-image-164 width="348" height="286"} midiO-liitännäisen asetukset määrittävät MIDI-laitteen ja -kanavan.[/caption]

Kannattaa myös tallentaa nämä asetukset, niin että ne saa helposti uudelleen käyttöön. Tätä varten osoita raidan tietojen oikeassa alakulmassa olevaa painiketta "Tallenna instrumentti...", ja syötä haluamasi nimi.

Jos haluat, voit vielä käväistä raidan tietojen Selaa-välilehdellä vaihtamassa raidalle sopivan kuvan flyygelin tilalle. Osoita alaosassa olevaa miniatyyrikuvaa, jolloin aukeaa lista GarageBandin valmiista instrumenttikuvista. Valitse haluamasi kuva osoittamalla sitä.

Raidan nimi on oletuksena "Grand Piano", joten se ainakin kannattaa vaihtaa kuvaamaan tarkoitustaan. Kaksoisosoita raidan nimeä GarageBandin raidan otsakkeessa (ikkunan vasemmassa laidassa), kirjoita uusi nimi ja paina Enter-näppäintä tai osoita hiirellä muualle ikkunaan.

Nyt raita on valmis, ja voit tehdä sille ohjelmistoinstrumentin alueita, jotka sisältävät ulkoista syntesoijaa ohjaavia MIDI-nuotteja. Kutsutaan näitä lyhyyden vuoksi MIDI-alueiksi.

MIDI-alueiden tekeminen

Kun viet hiiren kohdistimen tyhjään kohtaan ohjelmistoinstrumenttiraidalla ja painat Command-näppäimen alas, kohdistin muuttuu pieneksi kynäksi. Osoita silloin raitaa, ja sille syntyy uusi tyhjä MIDI-alue.

Pääset muokkaamaan alueen sisältöä kaksoisosoittamalla sitä. Editori aukeaa GarageBand-ikkunan alareunaan. Editorista voit valita joko pianorullan tai partituurin.

[caption id="attachment_165" align="alignnone" width="584"]MIDI-alueen nuotit ohjaavat ulkoista syntesoijaa
midiO-liitännäisen
avulla.{.size-large .wp-image-165 width="584" height="383"} MIDI-alueen nuotit ohjaavat ulkoista syntesoijaa midiO-liitännäisen avulla.[/caption]

MIDI-editorin käyttö on koko lailla perustoimintaa, joka on samanlaista myös GarageBandin virtuaali-instrumenttien kanssa, joten ei paneuduta siihen tässä sen tarkemmin. Olennaista on, että ohjelmistointrumenttiraidalla on nyt midiO-liitännäinen, joka ohjaa MIDI-nuotit haluttuun MIDI-porttiin ja MIDI-kanavaan.

Varmista, että ulkoinen syntesoijasi:

  • On kytketty valitsemaasi MIDI-porttiin, ja MIDI-kaapelit ovat oikein päin kytketyt (syntesoijan MIDI OUT -liitäntä audioboksin MIDI IN -porttiin, ja sama toisin päin).
  • Kuuntelee juuri valitsemaasi MIDI-kanavaa.
  • Mikäli haluat äänittää sen tuottamaa ääntä, syntesoijan asetus Local = ON.

[caption id="attachment_158" align="alignnone" width="428"]Kytke
ulkoisen syntesoijan MIDI-sisäänmeno ja -ulostulo äänilaitteen
vastaaviin
liitäntöihin.{.wp-image-158 width="428" height="428"} Kytke ulkoisen syntesoijan MIDI-sisäänmeno ja -ulostulo äänilaitteen vastaaviin liitäntöihin.[/caption]

Kun nyt toistat GarageBand-projektisi, MIDI-alueen nuotit menevät syntesoijalle, ja se tuottaa niiden mukaisia ääniä.

Syntesoijasta tuleva ääni talteen

Mikäli haluat äänittää GarageBandilla sen mitä syntesoija tuottaa, kytke sen ääniulostulo audioboksisi sisäänmenoihin.

Oheisessa kuvassa ulkoisen syntesoijan ulostulot, eli vasen ja oikea stereokanava, on kytketty Steinberg UR22 -audioboksin sisäänmenoihin INPUT 1 ja INPUT 2. Sisääntulevan signaalin voimakkuuden säätö riippuu sekä syntesoijan omasta ulostulovoimakkuuden säädöstä että audioboksin sisäänmenojen GAIN-asetuksista. Säädä tasot niin, että saat tarpeeksi voimakkaan signaalin ilman leikkautumista.

[caption id="attachment_160" align="alignnone" width="428"]Äänittämistä varten kytke ulkoisen syntesoijan ulostulot
äänilaitteen
sisäänmenoihin.{.wp-image-160 width="428" height="428"} Äänittämistä varten kytke ulkoisen syntesoijan ulostulot äänilaitteen sisäänmenoihin.[/caption]

Äänitystä varten tee GarageBand-projektiin uusi raita (Raita > Uusi raita..., tai alt+cmd+N), mutta valitse tällä kertaa "Oikea instrumentti", ja tuo esiin lisätiedot osoittamalla kolmiota, jonka vieressä on teksti "Instrumentin käyttöönotto".

Näillä asetuksilla valitaan sisäänmenot, joihin ulkoisesta syntesoijasta tuleva ääni saapuu. Käytettävä äänilaite on Steinberg UR22. Koska Kawai K4:n ulostulo on stereofoninen, ja se on kytketty äänilaitteen molempiin sisäänmenoihin, valitaan Stereo 1/2. Vielä kun laitetaan tarkkailu päälle (eli "Haluan kuulla instrumentin äänen..."), niin raita on valmis.

[caption id="attachment_174" align="alignnone" width="300"]Äänittämistä varten tee uusi Oikea instrumentti -raita.
Sillä sellainenhan se ulkoinen syntesoija
on.{.size-medium .wp-image-174 width="300" height="192"} Äänittämistä varten tee uusi Oikea instrumentti -raita. Sillä sellainenhan se ulkoinen syntesoija on.[/caption]

Kun nyt laitat GarageBandista äänityksen päälle ja sitten osoitat Play-painiketta, ensimmäisen raidan MIDI-alue ohjaa ulkoista syntesoijaa toistamaan MIDI-nuottien mukaiset äänet, jotka napataan talteen toiselle raidalle.

[caption id="attachment_166" align="alignnone" width="584"]Ulkoisen syntesoijan tuottaman äänen äänitys onnistuu
rinnakkaisella
raidalla.{.size-large .wp-image-166 width="584" height="315"} Ulkoisen syntesoijan tuottaman äänen äänitys onnistuu rinnakkaisella raidalla.[/caption]

Jos olet kytkenyt syklisen toiston päälle (eli aikajanalla on keltainen palkki), ensimmäisen raidan MIDI-alue toistuu useita kertoja peräkkäin, ja jokaisesta toistosta tulee toiselle raidalle uusi otto.

Tulossa: Konesoiton GarageBand-opas

Tämä ohje on esimakua tekeillä olevasta e-kirjasta nimeltä Konesoiton GarageBand-opas. Jos olet kiinnostunut, tästä voit liittyä postituslistalle, jolta saat tiedon kun kirja ilmestyy, ja sen jälkeen tiedotteita kirjaan tulevista päivityksistä. Voit poistua listalta milloin tahansa.

[contact-form to='garageband-opas@konesoitto.com' subject='Konesoiton GarageBand-opas'][contact-field label='Haluan liittyä Konesoiton GarageBand-oppaan postituslistalle.' type='checkbox' required='1'/][contact-field label='Email' type='email' required='1'/][contact-field label='Name' type='name'/][/contact-form]